پوشش دره 2017-12-31T11:40:44+03:30

پوشش دره ( آرموروَلی) و پوشش محافظ دره (آرمورفیکس) آیکو

 پوشش دره در خط القعر بر روی سقف نصب میشود که از جنسی با کیفیت بالا و شامل قیر اکسید شده میباشد و در دو طرف به الیاف پلی پروپیلن مسلح شده که به صورت رول در آمده و روی سطح آن با گرانول معدنی پوشانده شده است و از لحاظ رنگی کاملا با شینگل آیکو تطابق دارد.

خصوصیات ویژه ای که باعث شده پوشش دره برای خط القعر در سقف مناسب شود عبارتند از :

مقاومت بالا، انعطاف پذیری خوب و زیبایی ذاتی شینگل…

همچنین از پوشش دره  میتوان برای مناطقی با شیب کم در ترکیب با شینگل استفاده نمود.

لایه ای جهت پوشش خط القعرها(دره)و سطوح شیبدار کم تر از °15 تحت عنوان آرمور فیکس وجود داردکه متناسب با شیب پوشش سقف ها استفاده می گردد.

 . این رول باید به خوبی با میخ در فواصل 20 سانتیمتری از هم نصب گردد و پوشش دره به خوبی بر تمام سطح آن نصب گردد.

مشخصات فنی :

  Armourvalley Armourfix
Weight/roll 35,9 kg 24,2 kg
Thickness 4 mm 2,1 mm
Dimensions (l x w) 7,5 x 1 m 12 x 1 m
Surface 7,5 m² 12 m²
Rolls/pallet 25 24
Tensile length* (EN 12311-1) 650 N/50 mm 550 N/50 mm
Tensile width* (EN 12311-1) 400 N/50 mm 400 N/50 mm
Elongation length* (EN12311-1) 20% 20%
Elongation width* (EN 12311-1) 20% 20%
Heat resistance lower surface (EN 1110) 120 °C 120 °C
Cold flex lower surface (EN 1109) -8 °C -15 °C

* Registred average values

دانلود کاتالوگ دانلود کاتالوگ

  • شینگل-پوشش سقف-سقف شیبدار شینگل-
  • آرمورولی-پوشش سقف شیبدار شینگل
  • آرمور وَلی و آرمور فیکس-سقف شیبدار شینگل
  • آرمور وَلی و آرمور فیکس-پوشش سقف شیبدار-شینگل
  • آرمور وَلی و آرمور فیکس-پوشش سقف شیبدار-سقف شیبدار شینگل
  • آرمور وَلی و آرمور فیکس-پوشش سقف شیبدار شینگل
  • آرمور وَلی و آرمور فیکس-پوشش سقف شیبدارشینگل