چسب شینگل آیکو

چسب شینگل آیکو 2017-12-31T11:38:20+03:30

چسب شینگل آیکو

چسب شینگل محصول مهمی در اجرای پوشش سقف شینگل میباشد.

چسب شینگل این اجازه را به شما میدهد تا ورق های شینگل را در منطقه باد خیز در شیب بیشتر از 60 درجه و در شرایط آب و هوایی بسیار سرد استفاده کنید. تمام چسب های آیکو با شینگل آیکو همخوانی دارند. شما برای آببندی هرچه بهتر جزئیات روی سقفتان مانند دره ها ، پنجره ها، ورقکاری… به این محصول نیازمندید.

درست است که شینگل به سقف میخ میشود ولی همیشه باید مد نظر داشته باشید که در مناطق بادخیز باید از چسب قیری برای زیر کار استفاده نمایید و یا  در مناطق سردسیر ، شرکت آیکو پیشنهاد میکند شینگل ها را با چسب قیری به سطح زیرین آن چسبانیده شود.

مراقب باشید هرگز از چسب قیری با نام های تجاری دیگر و متفرقه در سقف شینگل آیکو استفاده نکنید.


مشخصات فنی :

  Shingle Stick Plastal Stick Plastal
Colour Black Black Black
Density at 20°C ± 1,2 kg/l ± 1,2 kg/l ± 1,2 kg/l
Drying time – RH 50–60 % – touch dry ± 24 h ± 24 h ± 24 h
Flash point ± 24° C ± 24° C ± 24° C
Temperature resistance from – 20 to 80 °C from – 20 to 80 °C from – 20 to 80 °C
Application from 0 to 40 °C from 0 to 40 °C from 0 to 40 °C
Packaging 310 ml (12 pcs./box) 310 ml (12 pcs./box) 5 kg

دانلود کاتالوگ دانلود کاتالوگ

  • چسب شینگل-پوشش سقف-آببند-ماستیک
  • نصب-چسب-آببند،
  • نصب-چسب-آببند،
  • نصب-چسب-آببند،